Dry needling (kuivan neulauksen) menetelmä on saavuttanut suosiota ja kiinnostusta kroonisen niskakivun hoidossa. Sen tehokkuutta on tutkittu eri tutkimuksissa, ja yksi näistä on ”Effectiveness of dry needling for chronic nonspecific neck pain: a randomized, single-blinded, clinical trial” -tutkimus. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme kyseistä tutkimusta, sen tuloksia sekä dry needlingin suoritustekniikkaa.

 

Kyseinen tutkimus oli satunnaistettu, yksinäinen kliininen tutkimus, jossa selvitettiin dry needlingin tehokkuutta kroonisen epämääräisen niskakivun hoidossa. Tutkimuksessa osallistujat jaettiin kahteen ryhmään: dry needling -ryhmään ja lumehoitoryhmään. Dry needling -ryhmälle tehtiin dry needling -hoitoa, kun taas lumehoitoryhmälle annettiin lumehoitoa, jossa neulat eivät tunkeutuneet ihoon.

 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että dry needling -ryhmässä oli merkittävästi parempi kivunlievitys ja parannus toimintakyvyssä verrattuna lumehoitoryhmään. Dry needling -hoidolla oli positiivinen vaikutus kroonisen epämääräisen niskakivun hoidossa. Tutkimuksessa havaittiin myös, että dry needling -hoidon vaikutus säilyi vielä kolmen kuukauden seurannassa.

 

Dry needlingin suoritustekniikka sisältää ohuiden neulojen tarkan sijoittamisen kireille lihasalueille niskan alueella. Osteopaatti tai muu koulutettu terapeutti suorittaa dry needlingin, ja suorituksen aikana potilas voi tuntea pientä pistelyä tai painetta. Neula jää lihaksen sisään hetkeksi, ja sen avulla pyritään vapauttamaan paikallisia lihasjännityksiä ja parantamaan verenkiertoa alueella. Tämä auttaa rentouttamaan lihaksia, vähentämään kipua ja parantamaan niskan alueen liikkuvuutta.

 

On tärkeää, että dry needling -hoito suoritetaan ammattilaisen toimesta, jolla on asianmukainen koulutus ja kokemus. Suoritustekniikka edellyttää tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta neulat sijoitetaan oikeisiin kohtiin ja hoidosta saadaan paras mahdollinen hyöty.

 

Ammattilainen osaa myös ottaa huomioon potilaan yksilölliset tarpeet ja mahdolliset vasta-aiheet.

 

On kuitenkin tärkeää muistaa, että dry needling voi olla sopiva hoitomuoto joillekin kroonista epämääräistä niskakipua kokeville, mutta se ei välttämättä sovi kaikille. Ennen dry needling -hoidon kokeilemista on suositeltavaa keskustella asiasta ammattilaisen kanssa, jotta voidaan arvioida yksilölliset tarpeet ja mahdolliset riskit.

 

Lähteet:

Fernández-de-las-Peñas, C., Cuadrado, M. L., Hernández-Barrera, M. P., Jiménez-García, R., & Pareja, J. A. (2016). Effectiveness of dry needling for chronic nonspecific neck pain: a randomized, single-blinded, clinical trial.