Välilevypullistuma on yleinen selkäkivun aiheuttaja, joka voi vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun ja toimintakykyyn. Tämän takia sen hoito ja kuntoutus on tärkeää aloittaa mahdollisimman varhain. Osteopatia on yksi tapa tukea kuntoutusta, ja sen avulla voidaan helpottaa oireita sekä edistää paranemista.

 

Välilevypullistuman hoito osteopatian avulla

 

Osteopatia perustuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen ihmiskehosta. Osteopaatit käyttävät manuaalisia tekniikoita, kuten lihasten venytyksiä, nivelten mobilisaatiota ja käsittelyä, vahvistaakseen kehon luontaista kykyä parantua ja palauttaa kehon normaali toiminta (1). Osteopatiassa korostetaan myös hoidon yksilöllisyyttä ja asiakkaan aktiivista roolia omassa hoidossaan.

 

Dry Needling

 

Dry Needling on tehokas menetelmä kivun ja lihasjännityksen hoitoon. Sitä voidaan käyttää välilevypullistuman hoidossa tukemaan kuntoutusta, vaikkakin varovaisuus on tarpeen ja hoito pitää aina suunnitella yksilöllisesti. Dry Needlingillä voidaan auttaa lievittämään lihasjännitystä, mikä puolestaan voi auttaa vähentämään painetta hermoille ja edistää paranemista (2).

 

Kuntoutus

 

Kuntoutus on tärkeä osa välilevypullistuman hoitoa. Osteopaatit voivat ohjata asiakkaita tekemään erilaisia harjoituksia, jotka vahvistavat selän ja vatsan lihaksia, parantavat kehon hallintaa ja liikkuvuutta sekä edistävät kehon oikeanlaista kuormitusta (3). Osteopaatin ohjaamat harjoitukset perustuvat usein toiminnalliseen harjoitteluun, joka korostaa liikkeen ja kehonhallinnan merkitystä.

 

Kinesioteippaus

 

Kinesioteippaus on menetelmä, jota voidaan käyttää tukemaan välilevypullistuman kuntoutusta. Kinesioteippaus voi auttaa vähentämään kipua, parantamaan liikkuvuutta ja tukemaan lihasten toimintaa. Kinesioteippauksen tarkoituksena on tukea kehon omia paranemisprosesseja, ja se voidaan yhdistää muihin hoitomenetelmiin, kuten manuaaliseen terapiaan ja harjoitteluun (4).

 

Lopuksi

 

VälilevypullsItuman kuntoutus on yksilöllinen prosessi, joka vaatii usein monipuolisia hoitokeinoja. Osteopatia tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jossa huomioidaan asiakkaan koko keho ja elämäntilanne. Kuntoutus on tärkeä osa hoitoa, ja osteopaatit voivat tarjota tukea ja ohjausta kuntoutusprosessissa.

 

Lähteet:

 

1. Licciardone, J.C., Brimhall, A.K., & King, L.N. (2005). Osteopathic manipulative treatment for low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Musculoskeletal Disorders, 6, 43. https://doi.org/10.1186/1471-2474-6-43

2. Tekin, L., Akarsu, S., Durmus, O., Cakar, E., Dinçer, Ü., & Kıralp, M.Z. (2013). The effect of dry needling in the treatment of myofascial pain syndrome: a randomized double-blinded placebo-controlled trial. Clinical Rheumatology, 32(3), 309-315. https://doi.org/10.1007/s10067-012-2112-3

3. Saragiotto, B.T., Maher, C.G., Yamato, T.P., Costa, L.O.P., Costa, L.C.M., Ostelo, R.W.J.G., & Macedo, L.G. (2016). Motor Control Exercise for Nonspecific Low Back Pain: A Cochrane Review. Spine, 41(16), 1284-1295. https://doi.org/10.1097/BRS.0000000000001645

4. Mostafavifar, M., Wertz, J., & Borchers, J. (2012). A systematic review of the effectiveness of kinesio taping for musculoskeletal injury. The Physician and Sportsmedicine, 40(4), 33-40. https://doi.org/10.3810/psm.2012.11.1986