Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt ovat monimuotoisia tiloja, jotka voivat vaikuttaa yksilön kykyyn suorittaa liikkeitä tehokkaasti ja hallitusti. Näitä häiriöitä voi esiintyä eri kehon osissa, kuten nivelissä, lihaksissa, hermostossa tai niiden yhdistelmässä. Ymmärtääksemme paremmin, mitä liikkeen ja liikekontrollin häiriöt tarkoittavat, tutustumme Hannu Luomajoen kirjaan ”Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt” (2018).

 

Liikkeen ja liikekontrollin häiriöiden tausta

 

Liikekontrolli viittaa kehon kykyyn ohjata ja hallita liikkeitä tarkoituksenmukaisella tavalla. Kun tämä kontrolli häiriintyy, seurauksena voi olla virheellisiä liikemalleja, heikentynyt suorituskyky tai kipu. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöiden taustalla voi olla useita tekijöitä, kuten mekaaniset, fysiologiset ja psykososiaaliset tekijät.

Mekaaniset tekijät liittyvät kehon rakenteisiin, kuten nivelten toimintaan, lihasten tasapainoon ja sidekudoksen joustavuuteen. Esimerkiksi nivelten liiallinen liikkuvuus tai lihasten heikko tukeminen voi aiheuttaa liikkeen häiriöitä. Fysiologiset tekijät, kuten hermoston toiminta ja hermo-lihasjärjestelmän yhteistyö, ovat myös tärkeitä liikkeen ja liikekontrollin kannalta. Psykososiaaliset tekijät, kuten stressi, ahdistus ja pelko, voivat vaikuttaa liikekontrolliin ja suorituskykyyn.

 

Liikkeen ja liikekontrollin häiriöiden vaikutukset

 

Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt voivat ilmetä eri tavoin ja vaikuttaa yksilön päivittäiseen toimintaan. Ne voivat rajoittaa liikkuvuutta, aiheuttaa kipua ja heikentää suorituskykyä erilaisissa liiketoiminnoissa. Esimerkiksi nivelten jäykkyys tai epätasapainoinen lihastoiminta voi vaikeuttaa normaalia liikkumista ja suorittamista. Lisäksi liikkeen häiriöt voivat vaikuttaa kehon asentoon ja aiheuttaa kompensaatiota muilla alueilla, mikä voi johtaa lisäongelmiin.

 

Liikkeen ja liikekontrollin häiriöiden hoito

 

Liikkeen ja liikekontrollin häiriöiden hoito on yksilöllistä ja riippuu häiriön syystä ja vakavuudesta. Kirjassa ”Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt” Luomajoki käsittelee erilaisia hoitomenetelmiä, kuten harjoittelua, manuaalista terapiaa ja kuntoutusta. Harjoittelu voi keskittyä liikekontrollin parantamiseen, lihasvoiman kehittämiseen tai nivelten liikkuvuuden lisäämiseen. Manuaalinen terapia voi sisältää esimerkiksi nivelten mobilisointia tai pehmytkudoksen käsittelyä.

 

On tärkeää huomata, että liikkeen ja liikekontrollin häiriöiden hoito tulisi aina perustua yksilölliseen arviointiin ja ammattilaisen ohjaukseen. Jokainen potilas on ainutlaatuinen, ja hoitomuodot voivat vaihdella häiriön luonteen, vakavuuden ja yksilöllisten tarpeiden perusteella.

 

Johtopäätös

 

Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt voivat vaikuttaa merkittävästi yksilön elämänlaatuun ja suorituskykyyn. Ymmärtämällä näiden häiriöiden taustatekijät ja hoidon mahdollisuudet voimme paremmin tukea yksilöitä niiden hallinnassa. Hannu Luomajoen teos ”Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt” (2018) tarjoaa kattavan näkökulman näiden häiriöiden syihin ja hoitoon. On tärkeää hakea ammattilaisen apua ja ohjausta, kun kärsitään liikkeen ja liikekontrollin häiriöistä, jotta löydettäisiin sopiva ja yksilöllinen hoitomuoto.

 

Lähde:

Luomajoki H. (2018). Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt. VK-kustannus Oy.